LOB

LOB staat voor Loopbaan oriëntatie en Begeleiding. In overleg met de schoolleiding is dit de kerntaak van het decanaat.

Instanties

Hier vind je een overzicht van instanties die kunnen helpen bij je loopbaanorientatie en begeleiding. Daarbij kun je denken aan universiteiten, hogescholen, algemene informatiesites, voorlichtingsbureaus, enz

Decanaat
Het decanaatvan het VCL
Intostudies
Om (aankomende) studenten te helpen een beter onderbouwde studiekeuze te maken, is het platform Intostudies.nl opgericht. Op Intostudies.nl kunnen huidige studenten hun ervaringen in het hoger onderwijs delen door reviews te geven over bachelor- en masteropleidingen, minoren, keuzevakken en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Want zeg nou zelf: wie kunnen er nu beter oordelen over een studie dan de studenten zelf? Niemand toch!

Door het beschikbaar stellen van de verschillende reviews hoopt Intostudies.nl een beter onderbouwde studiekeuze voor (aankomende) studenten mogelijk te maken en zo bij te dragen aan lagere studie-uitval, minder frustratie, een kortere studietijd en lagere studieschulden. Want daar is iedereen bij gebaat.
Jet-net
Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding.
Qompas
Qompas.nl is het grootste studiekeuze en carrièrekeuze netwerk in Nederland. Meer dan 250.000 scholieren, studenten en young professionals brengen wij rondom het moment van hun studiekeuze, carrièrekeuze en loopbaan oriëntatie samen met onderwijsinstellingen, top werkgevers, branches en beroepen. Zo verbinden we talent met nieuwe uitdagingen.
Tkmst
Een handige portal site waar je veel ingangen vindt naar allerlei informatie over opleidingen, open dagen, enz.
VHTO
VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om meer meisjes en vrouwen in Nederland te interesseren voor een opleiding en beroep in bèta, techniek en ict. Ook spant VHTO zich in om vrouwen op de arbeidsmarkt in deze branches te behouden door het meer toegankelijk te maken voor meisjes en vrouwen.