Profiel Opleidings Match

Door invoering van de tweede fase en de explosie aan opleidingen zijn er steeds meer vragen over of een bepaald pofiel aansluit bij studierichtingen. Soms is de koppeling vrij direct - zoals bij NT en technische studies, soms is die veel vager. Ook de keuze tussen WiA, WiB en WiC kan tot toelatingsproblemen leiden. Bij de profielkeuzedagen wordt hieraan aandacht besteed maar het is vrijwel ondoenlijk alles in detail te behandelen, het aantal mogelijkheden is te groot.

Als je twijfelt, zoek me dan op en dan kunnen we in detail nagaan wat de mogelijkheden zijn.