Pressure Cooker

In samenwerking met studieadvies bureau Filatim, wordt enkele malen per jaar een zogenaamd Pressure Cooker traject aangeboden. Je legt dan een persoonlijkheidstest en een studie-interessetest af. Dit duurt circa 3 uur. Aansluitend maak je een afspraak voor een evaluatiegesprek, waarin de uitslag wordt doorgenomen. Dit resulteert soms al in een concrete keuze, en vaak in een short list met opties. De decaan kan je dan verder helpen om tot een gerichte keuze te komen. Zo kun je in een kort tijdbestek - circa 1 a 2 weken doorlooptijd - een flinke stap zetten.

Kosten

De kosten van het traject worden jaarlijks vastgesteld, en bedragen circa 175 euro, inclusief beide tests en de nabespreking.

Data en deelname

Circa drie weken voor aanvang worden de ouders van alle deelnamegerechtigden (bovenbouw HAVO en VWO) per e-mail op de hoogte gesteld. De data worden ook in de jaaragenda geplaatst. De data voor 2021-2022 zullen begin september bekend worden gemaakt.