Fulbright

Logo
Gebied: Buitenland
Website: fulbright.nl

Het Fulbright Center biedt heel veel mogelijkheden voor beurzen om te studeren in de V.S. Het is een non-profit organisatie, die wederzijds begrip tussen Nederland en de V.S. probeert te stimuleren. In de praktijk verstrekt het Fulbright Center beurzen voor studie, onderwijs en onderzoek aan Amerikaanse en Nederlandse studenten en wetenschappers en verschaft het informatie over onderwijs en onderzoek in de Verenigde Staten. Het meest bekende programma is het Fulbright-programma, genoemd naar de Amerikaanse senator J. William Fulbright, die in 1946 wetgeving initieerde om wederzijds begrip te bevorderen door middel van uitwisseling van studenten en docenten. Naast dit prestigieuze beurzenprogramma voert het Fulbright Center nog een aantal andere activiteiten en programma's uit, zoals het Campus Scholarship Program, gericht op vwo-schoolverlaters, een stageprogramma en zomerprogramma's.

Terug naar het overzicht van Instanties.