Intostudies

Logo
Gebied: LOB
Website: www.intostudies.nl

Om (aankomende) studenten te helpen een beter onderbouwde studiekeuze te maken, is het platform Intostudies.nl opgericht. Op Intostudies.nl kunnen huidige studenten hun ervaringen in het hoger onderwijs delen door reviews te geven over bachelor- en masteropleidingen, minoren, keuzevakken en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Want zeg nou zelf: wie kunnen er nu beter oordelen over een studie dan de studenten zelf? Niemand toch!

Door het beschikbaar stellen van de verschillende reviews hoopt Intostudies.nl een beter onderbouwde studiekeuze voor (aankomende) studenten mogelijk te maken en zo bij te dragen aan lagere studie-uitval, minder frustratie, een kortere studietijd en lagere studieschulden. Want daar is iedereen bij gebaat.

Terug naar het overzicht van Instanties.